Marjolein Walraven

Marjolein Walraven
Functie: 
Fractievoorzitter

Jan Oldenburgerstraat E 129

9663RX Nieuwe Pekela

Tel: 0652549918

E-mail:mlwalraven@hormail.com

22 artikelen

Ruime meerderheid voor afvalscheiding plastics

Een ruime meerderheid in de gemeenteraad van Pekela heeft ingestemd met het voorstel om ook plastics apart te scheiden. Deze uitbreiding van het scheiden van afval zal vooreerst als proef voor een jaar worden ingevoerd. De fracties van Samen voor Pekela, SP, GroenLinks en de VVD konden zich in het voorstel vinden dat in april van start zal gaan. Het scheiden van plastics kan op termijn leiden tot een verlaging van de afvalstoffenheffing afhankelijk van de hoeveelheid gescheiden plastics. Bovendien levert het extra werkgelegenheid op voor SW-ers in onze gemeente die het inzamelen van de plastics samen met een reststoffenwagen gaan verzorgen.

Schriftelijke vragen GroenLinks over de gaswinning in Pekela

Schriftelijke vragen art. 37 RvO GroenLinks aan het College van B. en W. van de gemeente Pekela over de gaswinning in Pekela

INTENSIEVE VEEHOUDERIJ IN PEKELA OP SLOT

De kadernotitie buitengebied zet ook de intensieve veehouderij (varkens, kippen en vleeskalveren) op slot.

HALT AAN UITBREIDING MEGASTALLEN IN PEKELA

HALT AAN UITBREIDING MEGASTALLEN IN PEKELA

De actie van milieudefensie en het burgerinitiatief Bi-Ora tegen megastallen heeft in Oost-Groningen tot een eerste klinkend resultaat geleid. Met een demonstratie voorafgaand aan de raadsvergadering op 17 december werden de raadsleden geconfronteerd met het feit dat er vanuit de maatschappij steeds meer afkeer ontstaat tegen megastallen in het landelijk gebied en de zorgen om dierenwelzijn, volksgezond, natuur en landschap steeds groter worden. Dat werd nog eens onderstreept door de insprekers van beide organisaties op de raadsvergadering zelf.