Noordelijk ‘Nee’ tegen nieuwe gaswinning door Vermilion en NA

“Nieuwe, meer of langere gaswinning’ hoort niet thuis in een tijd van energietransitie. En past niet bij de ambities van schoon water, het voorkomen van bodemdaling en het bijdragen aan verduurzaming. We zien in onze provincies allerlei initiatieven om oude gasputten te heropenen, om bestaande winning te verlengen of te intensiveren of om nieuwe putten te slaan. Wij keuren dat ten zeerste af en zullen ons maximaal inspannen om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.” Aldus Tieneke Clevering, lijsttrekker van Water Natuurlijk Fryslân. Zij sprak dit ‘ Noordelijke Nee’ uit namens een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van de waterschapspartij Water Natuurlijk, politieke partijen D66, GroenLinks, PvdA en actiegroepen GasDrovf, Laat Fryslân Niet Zakken en de Stichting Tsjingas uit de provinciën Friesland, Drenthe, Groningen en Overijssel.

De delegatie trof elkaar op vrijdagochtend 8 maart voor het hoofdkantoor van gasproducent NAM in Assen. Afgelopen week maakte de NAM bekend op zeventien nieuwe plaatsen in Drenthe gas te willen gaan winnen. NAM en Vermilion zijn samen verantwoordelijk voor tientallen actuele initiatieven voor meer gaswinning. Verzameld werd bij de beeldengroep geplaatst voor het 50-jarig jubileum van de NAM. ‘Overleg’ stelt de beeldengroep voor. “NAM en Vermilion’ zijn het contact met de maatschappij kwijt. Hun overlegmodel functioneert niet meer. Mensen willen geen nieuwe gaswinning meer. NAM en Vermilion richten grote schade aan en staan erbij en kijken ernaar. “, aldus Monique Plantinga, voorzitter van de Stichting Tsjingas.

“Gaswinning leidt tot allerlei vormen van schade. Onder inwoners leidt dit tot grote zorgen. Daarom is dit een onwenselijke ontwikkeling. Door gebruik van chemicaliën brengt gaswinning risico’s tot vervuiling van het grondwater en verstoring van de waterhuishouding met zich. Dat is onwenselijk omdat veiligheid van drinkwater voorop dient te staan. Bodemdaling is tevens een ongewenst effect. Daarbij past nieuwe gaswinning niet binnen onze duurzame ambities. Er zijn voldoende alternatieven beschikbaar om de vraag naar gas terug te brengen en om over te schakelen op duurzame alternatieven. In onze mooie provincies is dan ook geen ruimte meer voor nieuwe gaswinning!”, stelde Tieneke Clevering. “Daarbij heeft Minister Wiebes afbouw van gaswinning uit de kleinere velden beloofd en is toegezegd dat afbouw van gaswinning uit het Groninger gasveld niet hoeft te worden gecompenseerd door de kleine gasvelden.”, voegde Monique Plantinga toe.

Een greep uit lopende initiatieven: nieuwe gaswinning in Rottum (Friesland), nieuwe gaswinning in Nij Beets (Friesland), langer en meer winnen in Opeinde-Zuid en Middelburen (Friesland), productieversnelling in Wapse (Drenthe), herontwikkeling van velden rond Assen (Drenthe), extra winning met inzet van extra chemicaliën in Pieterzijl (Groningen), verlenging van gaswinning bij Warffum (Groningen), meer en langere gaswinning bij Hardenberg (Overijssel) en het opschroeven van de productie bij Eesveen (Overijssel).

Onder andere de volgende vertegenwoordigers ondersteunen dit initiatief:

 • D66 Fryslân: Romke de Jong
 • D66 Drenthe: Anry Kleine Deters
 • D66 Overijssel: Wybren Bakker
 • D66 Groningen: Marjan Bierema
 • GrienLinks Fryslân: Jochem Knol
 • GroenLinks Drenthe: Henk Nijmeijer
 • GroenLinks Overijssel: Robert Jansen
 • GroenLinks Groningen: Jeroen Hut
 • PvdA Overijssel: Sander Slots
 • Water Natuurlijk Fryslân: Tieneke Clevering
 • Water Natuurlijk Vechtstromen: Jan Nicolai
 • Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta: Marion Wichard
 • Water Natuurlijk Noorderzijlvest: Wilma Jongsma
 • GAS Drovf: Jeannette van der Velde
 • Laat Fryslân Niet Zakken: Jacob van der Hoek
 • Stichting Tsjingas: Monique Plantinga
 • Waddenvereniging