Algemeen

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Pekela voor de jaren 2014-2018 bevat een aantal lastige opgaven. Er komen vele schadelijke rijksbezuinigingen op de gemeente Pekela en haar inwoners af. Ook staan we aan de vooravond van een ongewenste gemeentelijke herindeling.

Hoe kunnen we als GroenLinks dan toch een geloofwaardige programma maken?

We willen geen loze beloftes en een programma vol wensen die we niet kunnen realiseren. We willen een eerlijke programma. We willen in dit programma aangeven waar wij voor willen vechten. Om te behouden, te verbeteren en om te veranderen.

GroenLinks maakte de afgelopen periode deel uit van het college. Niet alles is ons gelukt. Het zwembad konden we bijvoorbeeld niet open houden. Toch hebben we ook veel in gang gezet en gerealiseerd, bijvoorbeeld de extra inzet op alle peuterspeelzalen. Maar we zijn niet klaar. Veel is niet af. Het milieubeleidsplan zal nog uitgevoerd moeten worden. Het thema dierenwelzijn verdient meer aandacht. Het stimuleren van een respectvolle relatie tussen AZC inwoners en de Pekelders is nog steeds gewenst. Het op de been houden van het sociaal beleid vraagt inzet van ons.

Er is genoeg te doen!

In de politiek gaat het net als thuis om keuzes maken. Waar geven we het huishoudgeld aan uit? In dit programma kunt u lezen welke keuzes GroenLinks Pekela maakt.

Waar staat GroenLinks Pekela?

Elke politieke partij maakt keuzes op basis van een aantal uitgangspunten die als een rode draad door het verkiezingsprogramma lopen.

GroenLinks Pekela kiest voor de volgende uitgangspunten:

  • Alles wat leeft verdient onze respect: mensen, dieren en de natuur.
  • We zijn solidair en komen op voor dat wat kwetsbaar is.
  • We kiezen voor verschillen, want ieder mens is uniek en waardevol.
  • We denken in positieve en creatieve oplossingen.
  • We doen het samen met inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen.

Missie

GroenLinks Pekela staat voor: Samen bouwen aan een sociaal - groen - respectvol Pekela, met inwoners die trots zijn op zichzelf, hun dorp en hun medebewoners.

Het verkiezingsprogramma kun je hier beneden downloaden.