Elk talent is waardevol

In onze samenleving voert de middenmaat vaak de boventoon. De standaard is tot norm verheven waaraan mensen en kinderen gemeten worden. In het onderwijs worden vaardigheden als taal en rekenen hoog gewaardeerd en via de Cito-toetsen gemeten. Iemand die niet voldoet aan de middenmaat valt buiten de boot, is lastig en heeft een achterstand of probleem.

Dit veroorzaakt vaak al jong, een gevoel van onzekerheid, minderwaardigheid en niet gezien worden. Bovendien wordt de totale ontwikkelingsbehoefte van kinderen tekort gedaan en vele andere talenten en kwaliteiten onvoldoende gestimuleerd.

GroenLinks Pekela kiest daarom voor een positief jeugdbeleid, voor het waarderen en stimuleren van alle talenten en kwaliteiten van kinderen en jongeren. Niemand past in een gemiddelde norm of statistiek. Elk mens is ergens goed in en vindt iets meer dan leuk. Ieder mens heeft zijn eigen kwaliteit en talent.

GroenLinks wil aansluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van kinderen.

Dit vraagt een breed aanbod van mogelijkheden en een prikkelrijke leeromgeving op school en buiten school. Naast cognitieve vaardigheden, zijn motorische, creatieve, ambachtelijke en sociaal-emotionele vaardigheden van even zwaar belang. Muziek, cultuur, sport, techniek: in school, na school en in de vrije tijd, zodat onze kinderen opgroeien tot zelfbewuste mensen met eigenwaarde.

Ruimte voor talent in, na en buiten school

  • Doorgaan met het invoeren en verspreiden van een positief jeugdbeleid.
  • Inzetten op het behouden van het peuterspeelzaalwerk, met twee leidsters en drie dagdelen voor alle peuters.
  • Bredere talenten stimulering in het basisonderwijs via projecten als: Muzikaal Pekela, de gezondheidsweek, cultuur, de bibliotheek, enz.
  • Stimuleren van projecten techniek en ‘handige handjes’ in het basisonderwijs.
  • In het voortgezet onderwijs en MBO praktijkgericht leren versterken. Met de handen leren, meester-gezel samenwerking ontwikkelen en via leerwerkplekken oefenen in de praktijk.
  • Het Dollardcollege koesteren in onze gemeente.
  • Behoud van de combifunctionarissen met activiteiten op het terrein van sport, beweging, cultuur en gezondheid.
  • Betaalbare en toegankelijke vrije tijdsbesteding voor kinderen.