Middelen en toekomst

De bezuinigingen van de rijksoverheid die op ons afkomen zijn enorm en gaan de draagkracht van de portemonnee van onze gemeente te boven. Alleen al de korting op het werkvoorzieningschap bedraagt meer dan een miljoen. Daar bovenop komen de bezuinigingen in de AWBZ en de jeugdzorg. Bovendien hebben we de afgelopen jaren al fors moeten bezuinigingen op onze voorzieningen. Hoe gaan we dan toch onze keuzes financieren?

GroenLinks Pekela wil geen afbraak van onze gemeenschap en onze voorzieningen. Wij willen niet alles afwentelen op onze vrijwilligers. We gaan kleine subsidies aan verenigingen en vrijwilligersorganisaties niet schrappen. Wat dan wel?

Creatief met geld

  • De totale gemeentelijke begroting financieel doorlichten en actualiseren.
  • Bezuinigen op bureaucratie in de ambtelijke organisatie en minder ambtelijk personeel.
  • Creatieve en onverwachte oplossingen zoeken. Met weinig geld kan veel gedaan worden. Door samenwerken kan geld bespaard worden. Door meer gebruik te maken van extern geld bijvoorbeeld via de EDR en diverse fondsen. Door wensen en plannen stap voor stap in de tijd realiseren.
  • Als het de gemeente door bezuinigingen financieel onmogelijk wordt gemaakt haar beleid uit te voeren, dan zal GroenLinks een aanvraag voor artikel 12 gemeente niet uit de weg gaan.

De toekomst van onze gemeente

GroenLinks Pekela was en is tegen herindeling van Pekela. Graag hadden wij wel de mening van de Pekelder bevolking hierover gepeild, voordat er definitieve keuzes gemaakt werden. Vanaf het begin van de discussie hebben we dan ook gepleit voor het houden van een raadpleging. De gemeenteraad was hierover echter te verdeeld.

Ondertussen lijkt de keus voor herindeling een feit te zijn. De provincie en omringende gemeentes kiezen voor zeer grote onoverzichtelijke regionale gemeentes. GroenLinks Pekela betreurt dit.

Wij zijn voor lokale democratie, voor controle op onze bestuurders en politici, voor benaderbare en toegankelijke bestuurders en voor overzichtelijke gemeentes waar de bestuurders niet op afstand staan, maar de lokale gemeenschap nog kennen.

Herindeling lijkt echter onvermijdelijk geworden. Daarom zal GroenLinks Pekela zich in de aanloop naar de herindeling haar best doen voor:

  • Stevig neerzetten van onze drie dorpen en zorgen dat de voorzieningen op peil zijn.
  • Behouden van (toegankelijke en betaalbare) voorzieningen en nabije dienstverlening.
  • Regelen van de lokale democratie in bijvoorbeeld gekozen dorpsraden.
  • De invloed en controle van inwoners op de gekozen bestuurders in de nieuwe regiogemeente goed regelen.
  • Dichtbij besturen vast houden: Regelen dat gekozen bestuurders de vele dorpen kennen in de nieuwe regiogemeente.
  • Bureaucratie en ambtelijke macht zo veel mogelijk voorkomen.