Wonen, werken en recreëren

Meer werkgelegenheid is met stip het belangrijkste vraagstuk in ons gebied, al sinds de jaren 70. Er zijn te weinig arbeidsplaatsen voor de beroepsbevolking. Ook voor jongeren is er te weinig perspectief op een betaalde baan passend bij hun kwaliteiten.

Voor GroenLinks Pekela is het versterken van onze lokale en regionale economie daarom een belangrijk aandachtspunt. Werken en actief zijn in de samenleving is goed voor ieders eigenwaarde.

Geen mens wil aan de kant staan. Ieder mens wil gezien en gehoord worden en dus meedoen. Voor de één is dat een baan, voor de ander zinvol vrijwilligerswerk, voor weer een ander is dat een leuke dagbesteding.

Daarom is het van belang dat naast werk ook onze sociale voorzieningen op de been gehouden worden. Er moeten mogelijkheden zijn en blijven voor een nuttige en zinvolle dagbesteding. Niet iedereen kan namelijk meedoen in de hectische en veeleisende omgeving van de arbeidsmarkt. Ook mensen met een beperking kunnen iets en willen graag gelijkwaardig bijdragen aan de maatschappij.

Pekela is een prachtig dorp om te wonen. Het lint met een slingerende Pekelder diep, met prachtige huizen langs de waterkant van o.a. architect Kruijer, met een diversiteit aan woonwijken, en de natuur en Veenkoloniaal landschap in onze achtertuin. We mogen er zijn en ons laten zien.

Groenlinks wil daarom sterk inzetten op het tonen van een mooi en positief Pekela waar het fijn wonen, werken en recreëren is.

Aantrekkelijk wonen

 • Verbeteren van de woonomgeving in alle woonwijken.
 • Stimuleren woningverbetering van particulieren en sociale woningbouw onder andere door energiebesparende maatregelen.
 • Uitvoering geven aan het woonlastenakkoord samen met Acantus en de huurdersorganisatie (BOP), bijvoorbeeld door woningruil mogelijk te maken op eenvoudige wijze.

Economisch bruisend

 • De samenwerking met en tussen bestaande bedrijven behouden en versterken.
 • Ontwikkelen van mogelijkheden voor bio-economie, samen met de landbouw, de kartonindustrie, de vezelhennepbedrijven en de universiteit van Wageningen. Huidige rest(afval)stromen uit de landbouw en industrie worden daarbij hergebruikt voor andere, nieuwe toepassingen.
 • In gesprek met nieuwe, kleine en huidige ondernemers het huidige ondernemersklimaat verbeteren.
 • Bij nieuwe aanbestedingen eerst samenwerken met onze lokale bedrijven.
 • Bij nieuwe aanbestedingen leerwerkplekken en meester-gezel plekken voor jongeren opnemen.
 • Met gemeentes in de regio en over de grens samenwerken voor het scheppen van nieuwe werkgelegenheid.
 • Het werkvoorzieningschap Synergon wordt een leerwerkbedrijf met onder andere leerplekken voor jongeren en mensen met een arbeidsbeperking.
 • De ontwikkeling van coöperaties van inwoners, ondernemers en ZZP-ers ondersteunen en stimuleren.

Pekela op de kaart

 • Het toeristisch en recreatief karakter van Pekela samen met ondernemers en inwoners versterken. Denk aan bijvoorbeeld een betere bewegwijzering, aanlegplekken voor kano´s, theetuinontwikkeling, verkoop van producten langs het lint, de Pekelder kartonhistorie als industrieel erfgoed, enz.
 • De rijkdom van de Pekelder architectuur promoten via architectuurroutes langs het Pekelder diep.
 • Wandelroutes door het Veenkoloniaal landschap realiseren met de landbouwbedrijven en organisaties.
 • Meer en betere verbindingen leggen tussen het Veenkoloniaal landschap en het Westerwoldse landschap.

Keus in vrije tijdsbesteding

 • Het rijke verenigingsleven op het gebied van sport, muziek, toneel, zang, welzijn en schilderkunst blijvend behouden en stimuleren.
 • Behoud van de drie dorpshuizen en 2 bibliotheken.