Donderdag 10 februari heeft een afvaardiging van de afdeling Pekela overleg gevoerd met de fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, Jolande Sap.

Tweede kamerlid Ineke van Gent komt vrijdag 18 februari op werkbezoek bij Synergon.

Tijdens het GroenLinks congres op zaterdag 5 februari hebben Coen Oosterveld en Anneke Duit kort gesproken met Jolande Sap, fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer. Coen en Anneke hebben tijdens het gesprek aangegeven dat er bij de afdeling Pekela niet alleen grote onvrede is over het standpunt van de Tweede Kamerfractie m.b.t. een nieuwe missie naar Afghanistan maar ook over de wijze waarop de fractie de mening van een groot deel van de achterban naast zich neer heeft gelegd. Er is daarop een vervolgafspraak gemaakt voor overleg tussen Jolande Sap en een afvaardiging van de afdeling Pekela op donderdag 10 februari j.l.

 

Op donderdag 10 februari was Jolande Sap in Groningen voor de aftrap van de GroenLinks verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten. Voordat Sap aan de campagne activiteiten begon heeft ze bijna een uur gesproken met de afvaardiging uit Pekela, bestaande uit fractievoorzitter Coen Oosterveld, wethouder Anneke Duit en bestuurslid Ben van de Boom. Tijdens het overleg is nogmaals gewezen op de onvrede in Pekela en de gevolgen die het standpunt van de Tweede Kamerfractie heeft voor de afdeling: vijf leden hebben hun lidmaatschap inmiddels opgezegd en  veel andere leden hebben nog weinig lust om actief deel te nemen aan promotie activiteiten voor GroenLinks. Coen, Anneke en Ben hebben ook aangegeven dat de opzeggingen een diepere oorzaak hebben: teveel aandacht in Den Haag voor de Randstad en te weinig interesse voor het platteland in het algemeen en Oost Groningen in het bijzonder. De regio Oost Groningen heeft te kampen met diverse problemen waarvoor in Den Haag te weinig aandacht is. De afdeling Pekela vindt dat de Tweede Kamerfractie meer belangstelling moet tonen voor plattelandsgebieden.

 

Sap erkende dat de communicatie rond de Afghanistan discussie geen schoonheidsprijs heeft verdiend en dat voortaan beter naar de achterban geluisterd zal worden. Daarnaast werd beloofd dat fractieleden vaker hun gezicht zullen laten zien in (Oost) Groningen. Deze belofte is direct omgezet in een concrete afspraak: Tweede Kamer fractielid Ineke van Gent, die ook bij het overleg aanwezig was, komt op vrijdag 18 februari voor een werkbezoek naar werkvoorzieningschap Synergon in Winschoten.

Daarnaast heeft Jolande Sap toegezegd in april naar Oost Groningen te komen om met de verschillende afdelingen van gedachten te wisselen.