Wat heb ik mij op de hals gehaald vandaag. Na vier weken consequent alle afvalstromen thuis scheiden wil ik de balans opmaken van ons privé afvalbrengstation. Poeh, wat een werk, wat een rekensommen. Het rekenmachientje wordt er overspannen van.
Rekenen is niet mijn favoriete dagbesteding, maar ja, als het lonend is, wel de moeite waard

De afgelopen vier weken afvalscheiding laten een vrij constant beeld zien. Per week gemiddeld weinig blik (245 gram) en drankkartons (130 gram), maar veel glas (2300 gram), papier (2700 gram) en plastics (865 gram).

Het restafval stelt niet veel meer voor, zo’n 370 gram per week. Nog geen vuilniszak per maand. Glas brengen wij nu natuurlijk naar de glasbak en het papier gaat naar de kerk waarvan Kick lid is. De overige afvalstromen kunnen per week met gemak in één grijze vuilniszak. En daarvan neemt het plastic afval natuurlijk de meeste ruimte in beslag. Het GFT laat ik steeds buiten beschouwing omdat het wegen ervan een  te vies werkje is en erg veel.

 

Om een indicatie te kunnen geven van de mogelijke verdiensten door afvalscheiding heb ik vanochtend ons gescheiden afval van de afgelopen vier weken vertaalt naar opbrengsten en besparingen op de verbranding per jaar. Dit heb ik vermenigvuldigt met het aantal aanslagen voor de afvalstoffenheffing  in Pekela (5350 aanslagen).

Voor heel Pekela kom ik dan op ruim € 400.000,- extra verdiensten. Daar gaan de extra kosten voor de inzameling van de gescheiden afvalstromen en de kosten voor het restant restafval vanaf. Dat zal zeker niet meer zijn dan zo’n € 100.000,-  De winst die te behalen is op basis van onze hoeveelheden is dan al gauw € 300.000,- Zo’n € 56,- per aanslag. Bij 100% scheiden. Een mooi bedrag, lijkt mij!

 

Daar bovenop verzamelen Kick en hond Bruno erg veel zwerfvuil, zo’n 800 gram per week. Dit bestaat vooral uit blikjes en plastics. De straten en het park worden er iets schoner van en dat is mooi, maar ik zie het mij nog niet apart wegen.

 

Voor hen die ook eens willen rekenen, volgt hieronder een overzicht van de huidige gemiddelde marktprijzen per afvalstroom per ton (1000 kilo):

Plastics:  € 430,-

Papier: € 65,-

Glas: € 66,-

Blik: € 170,-

De vergoeding voor drankkartons is nog niet bekend. Ik ben uitgegaan van een voorzichtige aanname van € 215,-

Kosten verbranding restafval € 119,-

 

Tot een andere keer.

Anneke Duit