Eerste vrouwelijke wethouder in Pekela.

Op dinsdag 20 april is Anneke Duit beëdigd tot wethouder van de gemeente Pekela. Hiermee is GroenLinks na een afwezigheid van vier jaar weer vertegenwoordigd in het college van Burgemeester en wethouders. Anneke is de eerste vrouwelijke wethouder in Pekela. De andere wethouders zijn: Jaap van Mannekes namens de SVP en Hennie Hemmes namens de SP. De drie wethouders krijgen een parttime dienstverband: 70%.

Drie dagen na de gemeenteraadsverkiezingen werden op zaterdag 6 maart op initiatief van de grote winnaar van de verkiezingen, de SVP, de collegeonderhandelingen gestart. Namens GroenLinks namen Coen Oosterveld en Anneke Duit aan de onderhandelingen deel. Na de eerste verkennende gesprekken gaf de SVP aan dat ze graag met de SP en GroenLinks de coalitiebesprekingen zou willen voortzetten. De onderhandelingen die volgden hebben uiteindelijk geresulteerd in een partijenakkoord dat door de leden van GroenLinks op 30 maart is goedgekeurd. Het akkoord is op donderdag 8 april gepresenteerd.

Speerpunten uit het partijenakkoord zijn: ‘Samenspraak, inspraak en overleg’, ‘Een veilig Pekela’, ‘Een sociaal Pekela’, ‘Een duurzaam Pekela’, ‘Een toekomstgerichte ontwikkeling van Pekela’, en ‘Pekela in balans’. Uiteraard dient Pekela een zelfstandige gemeente te blijven. Het akkoord geeft in hoofdlijnen weer welke speerpunten de drie partijen de komende raadsperiode centraal willen stellen. Het vormt de basis voor een uitwerking naar een concreet collegeprogramma.

In het college krijgt Anneke de portefeuille Onderwijs, Volksgezondheid, Milieu, Welzijn en Coördinatie wijkgericht werken.