Blijkbaar is de gemeenteraad van mening dat de inwoners van Pekela bereid zijn om zestig jaar lang te betalen voor het bevaarbaar houden van het Pekelder Hoofddiep. Ze heeft het alleen nog aan niemand gevraagd. Ze heeft nog aan niemand uitgelegd wat de gevolgen zijn voor het aanzicht van het dorp, voor het verkeer of voor de begroting. De toezegging van de wethouder dat omwonenden straks mogen meedenken over de uitvoering was voor de andere partijen voldoende om in te stemmen met dit plan, dat de komende zestig jaar zo’n 14,7 miljoen euro zal kosten.

Ook GroenLinks erkent de wens om het Pekelder Hoofddiep bevaarbaar te houden. En ook wij beseffen terdege dat niets doen geen optie is. Maar de vraag is of dat ten koste moet gaan van bijna tweederde deel van de bruggen. Het inmiddels aangenomen plan is op een aantal punten onvoldoende uitgewerkt, zodat er nog vragen overblijven. Belangrijkste vraag is misschien wel hoe groot het draagvlak voor bevaarbaarheid nu echt is, als duidelijk is wat daarvan de kosten zijn. Daarnaast mist een onderbouwing van de (potentiële) baten van de vaarrecreatie, zo’n 150 passages per jaar, voor Pekela. Welke verkeerskundige aanpassingen nodig zullen zijn wanneer zoveel bruggen worden verwijderd is niet onderzocht, laat staan wat u als omwonende daarvan vindt of wat dat gaat kosten.

We zien en horen om ons heen veel teleurgestelde bewoners. Bij veel besluiten waar belangrijke waarden verloren gaan op lokaal niveau is de reactie: ,,Ze doen maar, naar ons wordt niet geluisterd.’’ Het afnemende vertrouwen in de overheid en de democratie beperkt zich niet tot Den Haag. Ook in Oost-Groningen is het gevoel van onmacht en gelatenheid groeiende.

Dit plan heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid en begroting van onze gemeente. GroenLinks vindt dat de inwoners van Pekela hierover mee moeten kunnen denken en praten. Dat kost tijd, dat kost inspanning. Maar het leidt wel tot draagvlak voor uitgaven waar onze kinderen nog jarenlang aan vast zullen zitten.

Gaat de wethouder nu serieus werk maken van het betrekken van de inwoners, zoals toegezegd in de raadsvergadering? Of moeten we wachten op de nieuw gekozen gemeenteraad en nieuwe wethouder die zich druk maken over wat er in de gemeente leeft? Wie zijn burgers serieus neemt, betrekt hen aan de voorkant van het proces bij besluitvorming. Misschien is het ook in de Pekela’s tijd voor een nieuwe bestuurscultuur.

Elly Knevelman, raadslid en lijsttrekker Groen Links Pekela.