De provincie Groningen stelt € 200.000 beschikbaar voor mensen die samen met anderen zonne-energie wil produceren. Je kunt daarbij denken aan zonnepanelen op gymzalen of op braakliggende grond. De financiële bijdrage wordt postcoderoospremie genoemd. Bovendien geeft de provincie deskundig advies aan mensen die kansrijke voorstellen doen. De plannen moet uiterlijk in 2016 worden uitgevoerd en moeten uiteraard passen binnen de bestaande planologische kaders. Meer informatie vind je op de site van de provincie: http://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/_nieuws/t…