Pekela staat de komende jaren voor verschillende keuzes die veel gevolgen voor de toekomst van onze jongeren hebben constateert Erik.

Welke keuzes maken wij voor de woningbouw?

Kiezen we voor betaalbare huur- en koopwoningen voor onze jongeren of proberen we met duurdere woningen op korte termijn meer geld te verdienen aan de verkoop van kavels?

Gaan we nog meer voorzieningen zoals de bruggen in Pekela slopen om op korte termijn de begroting sluitend te krijgen? Of kiezen we voor een veilige en leefbare toekomst voor Pekela?

Gaan we inzetten op meer preventieve begeleiding van gezinnen en jongeren met een sterk jeugdteam of gaan we handhavend en straffend optreden met bijvoorbeeld extra politie en BOA’s?

Het is gelukkig niet allemaal slecht nieuws.

Er komt vanuit de Haag extra geld vrij voor o.a. de jeugdzorg. Nog niet genoeg maar het geeft wel lucht om ander keuzes te maken dan alleen maar voorzieningen af te breken.

Ook is de vraag op de arbeidsmarkt nog nooit zo groot geweest. Jongeren komen makkelijker aan het werk maar er is ook een groep waar extra begeleiding nodig is. Met passende bijscholing, creëren van ervaringsplekken en goede contacten met het bedrijfsleven kan de gemeente veel voor deze groep betekenen.

Erik heeft hier samen met het team van GroenLinks Pekela een duidelijke mening over maar mist de uitgesproken mening van de jeugd in de gemeenteraad.

Elke lesdag begint hij met een kringgesprek waarin het hem opvalt hoe duidelijk jongeren zowel hun zorgen als ook hun meningen en oplossingen kunnen verwoorden. Graag zou hij zien dat jongeren hun mening niet alleen op school, op straat of sociale media laten horen maar ook in de gemeenteraad.

Er is al jaren een jongerenraad in Pekela waarin jongeren tussen 11 en 18 jaar meedenken en meebeslissen.

In de gemeenteraad zijn de jongeren echter niet vertegenwoordigd. De gemiddelde leeftijd binnen de raad is te hoog en de aansluiting bij de jongeren laat te wensen over vindt Erik.

Daarom deze oproep van Erik aan alle jongeren om hun mening te laten horen bij de verschillende politieke partijen. Veel partijen in Pekela zijn laagdrempelig en makkelijk te benaderen.

Let wel goed op of een partij ook democratisch is en dus open staat voor echte leden met stemrecht.

Bij GroenLinks Pekela kan je via de contactgegevens op de website of facebook/messenger eenvoudig contact leggen.

Een lidmaatschap is niet verplicht om je ideeën, mening en vragen te delen.

Wij zijn daar erg benieuwd naar en willen de Pekelder jeugd en jongvolwassenen graag betrekken bij een eerlijke en kansrijke toekomst van Pekela.