GroenLinks bracht werkbezoek aan Ommelander Ziekenhuis in Scheemda

Woensdag 6 maart bracht GroenLinks een werkbezoek aan het nieuwe Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Daar hadden (kandidaat)-Statenleden en vertegenwoordigers van de afdeling Oldambt een gesprek met de voorzitter van de Raad van Bestuur, Albert Koeleman. Er werd uitgebreid over gesproken over het ontstaan van het ziekenhuis en ontwikkelingen in het zorgstelsel die er volgens Koeleman toe leiden dat ziekenhuis steeds meer moeten specialiseren en samenwerken om het betaalbaar te houden.

Het Ommelander Ziekenhuis is van dat laatste al een goed voorbeeld. Oorspronkelijk was het plan dat de ziekenhuizen in Delfzijl, Winschoten en Stadskanaal in deze ene locatie geconcentreerd zouden worden. Toen Stadskanaal afhaakte hing het hele ziekenhuis aan een zijden draadje, maar dankzij de medewerking van het UMCG en Menzis is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. Het Ommelander Ziekenhuis is nu een 100% dochter van het UMCG.
Toch loopt het niet allemaal van een leien dakje. De vraag naar personeel in de zorg is groot en slechts weinig mensen voelen zich aangetrokken tot werken in Oost-Groningen. Ander probleem: krimp en vergrijzing kunnen er toe leiden dat op de langere termijn het ziekenhuis niet genoeg patiënten heeft om in de steeds duurder wordende zorg op de been te blijven. Positief is weer dat het ziekenhuis op deze plek noodzakelijk is vanwege de wettelijk vastgestelde aanrijtijd (voor ambulances) van 45 minuten.
Om de steeds maar kosten in de zorg te kunnen bestrijden moet er gekeken worden naar manieren om zorg beter te organiseren, aldus Albert Koeleman. Een van de mogelijkheden daartoe is al lang en breed in uitvoering: mensen liggen tegenwoordig veel korter in het ziekenhuis dan vroeger. Een andere mogelijkheid is het voorkomen van problemen: meer aandacht voor eenzame mensen en minder ongelukken in en om het huis zou leiden tot aanmerkelijk minder behoefte aan ziekenhuishulp. Om dat te bereiken zouden zorginstellingen met gemeenten en sociaal-cultureel werk moeten samenwerken. Misschien kan de provincie daar een rol spelen door geld beschikbaar te stellen voor een onafhankelijke coördinator.
De vertegenwoordiging van GroenLinks was onder de indruk van het mooie, duurzame en buitengewoon efficiënt ingericht gebouw, maar had ook nog wat kritische vragen. De eerste betrof de bereikbaarheid van het ziekenhuis dat buiten het dorp Scheemda ligt. Je kunt met de trein naar Scheemda en dan de bus naar Delfzijl nemen. In het dorp moet je dan overstappen op een shuttle die je de laatste 600 meter naar de ingang vervoert. Dat moet beter kunnen. Op zijn minst zou de bus gewoon bij het ziekenhuis moeten stoppen. Ook een shuttle van station naar ziekenhuis zou een oplossing kunnen zijn. Een ander puntje van kritiek was het groene laken van gras rondom het gebouw. Met bloeiende planten zou daar levensruimte geschapen kunnen worden voor insecten. Een detail, maar een belangrijk detail.