De Tweede Kamer heeft op 7 juli 2016 nieuwe gasboringen op de Waddeneilanden, in de Waddenzee en in natuurgebieden bij de Waddenzee geblokkeerd. Dat is gebeurd in de nieuwe Mijnbouwwet. Een amendement van de PvdA, medeondertekend door o.a. GroenLinks, hierover is aangenomen. Maar minister Kamp had de vergunning voor de proefboringen bij Schiermonnikoog al afgegeven en daar viel niets meer aan te doen. Het gaswinningsbedrijf Engie heeft na een succesvolle proefboring bij Schiermonnikoog grote kans op een definitieve vergunning. Als er niet kan worden aangesloten op het NAM platform mag men boren op ongeveer 10 km. uit de kust. Het zicht moet dan worden geminimaliseerd.