Energiezuiniger wonen is noodzakelijk, en moet ook voor mensen met een smalle beurs mogelijk zijn. Ook voor lokale starters op de woningmarkt moeten woningen bereikbaar blijven.

  • Nieuwbouw wordt zoveel mogelijk energieneutraal en circulair, liefst met toepassing van lokaal geteelde vezelhennep.
  • Zorg voor goed openbaar vervoer zodat bereikbaarheid geen belemmering is voor nieuwe inwoners.
  • Voor de particuliere en commerciële huursector moet er een meldpunt komen voor huurdersklachten over achterstallig onderhoud en het uitblijven van energiebesparende maatregelen. De gemeente moet daarin proactief gaan bemiddelen.
  • Actief contact zoeken met de inwoners en huis aan huis helpen bij het vinden van energiebesparende maatregelen.