Het huidige college heeft in de afgelopen jaren belangrijke keuzes gemaakt voor o.a. de jeugdzorg. Een moeilijk thema, mede door de opgelegde bezuinigen en verantwoordelijkheden vanuit den Haag. Pekela heeft hierbij zijn uiterste best gedaan. Helaas ging dit ten koste van diverse voorzieningen in ons dorp. Zo hebben wij het “Proathuusje” zien verdwijnen en is de jeugdsoos gesloopt.

Wij willen nog meer afbraak en teleurstellingen voorkomen en staan daarbij voor de volgende standpunten.

  • GroenLinks wil een enquête onder ouders en jongeren die in de afgelopen jaren te maken hebben gehad met jeugdzorg in Pekela over hun ervaringen en wensen.
  • Duidelijke uitleg aan de Pekelders over de keuzes binnen de (jeugd)zorg.
  • Geen nieuwe wijzigingen binnen de jeugdzorg doorvoeren zonder dat het resultaat van de huidige koers duidelijk is.
  • Bedrijven oproepen om gehoor te geven bij vraag naar stages en leerprojecten voor jongeren die vanuit een moeilijke situatie werk en scholing zoeken.
  • Gezamenlijke aanpak bij o.a. jeugdzorg m.b.t. schulden, scheiding, woonsituatie en kansenongelijkheid.

Er zijn de afgelopen jaren een aantal goede zaken op gang gebracht. GroenLinks staat achter het principe van “geld volgt kind” en het actief opzoeken van de jongeren met een hulpvraag. We willen dit ook in de komende jaren harte ondersteunen. Wel hebben wij het college gevraagd naar de effecten van de ingezette veranderingen. De geluiden vanuit het jeugdteam zouden positief zijn, maar ondanks de toezegging van het college aan GroenLinks heeft er nog geen evaluatie plaatsgevonden. Ook op vragen hoe en aan wie het geld voor de jeugdzorg is besteed is geen bevredigend antwoord gekomen. Wij zijn daarom benieuwd naar de ervaringen van jongeren en ouders en roepen hen op mee te werken als er vanuit de gemeente een enquête of onderzoek wordt gestart.

Uiteraard mogen ervaringen en opmerkingen ook met ons gedeeld worden via pekela@groenlinks.nl.

Er is in de media gesproken over de ambachtsschool 2.0 in Pekela. Een mooie krantenkop maar deze veroorzaakt wel verwarring. Het plan erachter is kraakhelder en met de juiste doelstellingen maar de term wekt bij veel Pekelders verkeerde verwachtingen met oude sentimenten. Hierover moet de gemeente duidelijker communiceren en investeren in de relatie met ondernemers op het gebied van vroegtijdig schoolverlaters en werkzoekenden.