GroenLinks heeft als enige partij tegen het bruggenbesluit gestemd. In een vroeg stadium hebben wij erop aangedrongen om de juiste volgorde te hanteren en een enquête te houden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Pas als alle alternatieven, kosten en gevolgen duidelijk zijn kan er een goeie keuze gemaakt worden. Willen de Pekelders wel zo’n hoge prijs betalen voor die paar “watersporters” met grote jachten? Of zijn ze tevreden als zij en hun kinderen en kleinkinderen met sloepen en rubberbootjes door Pekela kunnen varen? Betekent het opheffen van kleine bruggen ook het opheffen van veilige wandel- en fietsroutes?

  • Het bruggenbesluit moet worden herzien.
  • De bewoners moeten eerst goed geïnformeerd worden.
  • Er moet een transparante en onderbouwde kosten-batenanalyse gemaakt worden, waarin ook aspecten van verkeersveiligheid en toekomstige ontwikkelingen worden meegenomen.
  • Iedereen moet zich kunnen uitspreken over de vraag of het Pekelderdiep bevaarbaar moet blijven en tegen welke prijs.
  • GroenLinks stelt voor een proef te doen door een maand lang minimaal 20 bruggen te blokkeren voor alle verkeer zodat de impact van het besluit 20 bruggen te sluiten voor de Pekelders duidelijk wordt.
  • Het nieuwe college moet alles uit de kast halen om bij alle mogelijke instanties en subsidiepotten financiële steun aan te vragen.

GroenLinks heeft met stijgende verbazing ervaren hoe het bruggenbesluit tot stand is gekomen. Nog geen 6 jaar geleden heeft het toenmalig college (SP, SvP, CU) een zogenaamd masterplan opgesteld voor het onderhoud van de bruggen. Op basis van die informatie is veel geld besteed aan de renovatie van een aantal bruggen. De rest kon met een smeer- en verfbeurt nog jaren mee.

Kortgeleden bleek dat dit “masterplan” van geen kant deugde. Excuses en een peperduur rapport volgden, met een heel ander financieel plaatje. Met minimale informatie en zonder second opinion heeft het college daarna een nieuw plan opgesteld en met veel haast door de gemeenteraad geloodst.

In het kort betekent dit besluit dat Pekela maar 13 bruggen overhoudt. Acht hiervan zijn al gekozen, over de resterende vijf mogen de Pekelders “meepraten”. Vanwege hun onderlinge afstand of hun ligging - bijvoorbeeld bij een school - is er voor die resterende vijf nog maar weinig keus. Dat gaat men vooral merken in Nieuwe en Boven Pekela. Voor Oude Pekela liggen nagenoeg alle bruggen al vast in het besluit.

Er valt bijna niets meer te kiezen dan de kleur verf. Alle fiets- en wandelbruggen zullen verdwijnen en de verkeersveiligheid is niet gegarandeerd. Benodigde aanpassingen aan wegen en fietsroutes zijn nog niet uitgewerkt en de kosten daarvan dus nog onbekend. Scholieren zullen meer moeten omrijden en vaker met de auto gehaald en gebracht worden. Ook ouderen en mindervaliden zullen grote omwegen moeten gaan maken via bruggen waarop de verkeersdruk dan drie keer zo groot is geworden. Wat gebeurt er eigenlijk precies met de verkeersdruk op de 13 overgebleven bruggen en op de smalle wegen aan landskant. Wat voor impact heeft het op en in de gebieden met één-richtingsverkeer? Pekela wil graag veel nieuwe woningen bouwen. Waar komen die en welke verbindingen zijn daarvoor nodig?

In de toelichting bij het bruggenplan wordt gesproken over 150 vaarbewegingen per jaar. Dit geeft misschien wat leven in het diep, maar draagt niet of nauwelijks bij aan de economie van Pekela. Alle boten varen immers in konvooi rechtstreeks van Boven Pekela naar de Jachthaven in Oude Pekela. Men ‘hoopt’ op meer inkomsten als er minder bruggen zijn. Waar is de kosten-batenanalyse die bij een dergelijk argument hoort?

Als het zo ontzettend belangrijk is voor de provincie en de vaarrecreatie dat het diep bevaarbaar blijft voor groetere schepen, laten ze dan ook met geld over de brug komen. Nergens hebben wij daar iets over gehoord of gelezen.

Het huidige besluit, waarmee vele miljoenen zijn gemoeid en dat grote impact heeft op de huidige en toekomstige generaties Pekelders, had niet gehaast genomen mogen worden door een gemeentebestuur aan het eind van zijn mandaat. Saillant detail daarbij is het feit dat een groot deel van het college dat verantwoordelijk was voor het mislukte masterplan uit 2016, nu verantwoordelijk is voor het recente bruggenbesluit. Na de verkiezingen laat het Pekela met 21 bruggen op de slooplijst achter. Een nalatenschap om trots op te zijn?

Het college stelt dat zij in de afgelopen jaren de mensen boven de stenen hebben gekozen. Hierdoor is meer geld naar sociale voorzieningen gegaan met als gevolg achterstallig onderhoud aan o.a. de bruggen. Dit klopt en de keuze was helemaal terecht. Die heeft GroenLinks ook altijd van harte gesteund. Er is nu echter vanuit den Haag een overvloed aan geld voor allerlei zaken. Eis dat geld op ter compensatie voor alle moeilijk bezuinigingen in de afgelopen jaren!

Wat moeten we straks nog meer slopen in Pekela nu het nieuwe kabinet van plan is om weer 500 miljoen te bezuinigen op de jeugdzorg?

Ook GroenLinks wil het diep graag bevaarbaar houden voor de grotere schepen, maar niet ten koste van alles. Dit besluit heeft grote impact op ons dorp en haar inwoners. Dat besluit moet daarom genomen worden door een nieuwgekozen volksvertegenwoordiging, na een goede voorlichting en raadpleging van die inwoners.

GroenLinks is op dit moment de enige partij die daar nog voor wil vechten en zal dit in de toekomst ook zeker blijven doen. Wij roepen dan ook alle Pekelders op om hun stem te laten horen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Bij deze ook de oproep aan alle partijen om dit besluit te herroepen en het bruggenplan, goed uitgewerkt en onderbouwd, voor te leggen aan de kiezers.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!