We willen denken in termen van kansen in plaats van tegenstellingen, ook bij de verharding in onze maatschappij: denk hierbij bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire, het coronabeleid, de zwartepieten-discussie en de afhandeling van de aardbevingsschade.

De overeenkomst in bovenstaande zaken is dat iemand zich hard voelt aangevallen of iets moet doen, terwijl GroenLinks graag met het hart wil spreken en moedig een stelling wil nemen om. Daarom van “hard en moet” naar “hart en moed”

  • GroenLinks staat voor een verbindende samenleving, waarbij ontspannen wordt omgegaan met onderlinge verschillen.
  • Het thema “seksueel grensoverschrijdend gedrag” wordt op scholen, verenigingen, bedrijven onder de aandacht gebracht.
  • Iedereen verdient zorg op menselijke maat.
  • De verharding in de maatschappij is overal zichtbaar. GroenLinks vindt dat in een open discussie iedereen zijn mening mag geven en moet kunnen rekenen op respect en acceptatie.
  • Mensen die onrecht of onvrede ervaren bieden we een luisterend oor, maar vernielingen, bedreigingen en geweld zijn onacceptabel.

Wij leven in een kansrijke regio. Het komt er de komende jaren op aan om die kansen te benutten. Wij zien hierbij vooral:

  • Mogelijkheden voor woningbouw
  • Het verkleinen van de ongelijkheid, door mensen ook een baan en opleiding te bieden waar ze gelukkig van worden.
  • Het verder ontwikkelen van duurzame isolatie en de vezelhennepteelt.