Nieuws

'Zorg voor duidelijkheid bij afhandeling schade gaswinning'

Vandaag gaat de Tweede Kamer op initiatief van GroenLinks en D66 in gesprek met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. Liesbeth van Tongeren wil weten of de veiligheid van de Groningers naar het oordeel van de OVV is verbeterd. Ook wil Van Tongeren in het gesprek de visie van de OVV helder krijgen op de verhouding tussen de schadeafhandeling en de rechtspraak in Nederland.

Van Tongeren: “Het is niet duidelijk wat de juridische status is van de besluiten van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) – valt het onder het bestuursrecht of is het civielrechtelijk? Onduidelijk is of de NCG contracten kan afsluiten met de NAM of de Waterschappen over de afwikkeling van de schade. Dat is belangrijk voor een transparante en eerlijke besluitvorming en dus voor het herstel van vertrouwen. Stel dat burgers het niet eens zijn met de besluiten van de NCG – kunnen ze dan naar de bestuursrechter?”

Van Tongeren stelt haar vragen in het gesprek met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die twee weken geleden met een rapport bekendmaakte dat haar aanbevelingen uit 2015 nog lang niet opgevolgd zijn. Volgens een door de hele Kamer aangenomen motie in februari 2017 moet de positie van door gaswinning getroffen Groningers verbeteren.

Domela Nieuwenhuis Museum blijft open!

Het is gelukt: het Domela Nieuwenhuis Museum blijft in Heerenveen! Meer dan 5000 mensen hebben de petitie ondertekend en de voorgenomen bezuinigingen op het museum zijn van de baan. Samen met het bestuur van Museum Heerenveen gaat het Domela Nieuwenhuis Fonds nu hard aan de slag om het museum nog aantrekkelijker te maken. Wilt u het museum financieel steunen? ?Wordt dan vriend van het Domela Nieuwenhuis Museum. Voor minimaal 25,00 euro per jaar ondersteunt u dan het onderhoud van het museum. U krijgt dan gratis entree tot het museum, een uitnodiging voor de opening van exposities, een uitnodiging voor de jaarlijkse Domela Nieuwenhuis lezing en een gedrukt exemplaar van deze lezing.

U wordt vriend door storting van het door u gekozen bedrag op rekeningnummer IBAN: NL29 INGB 0006 176167 van het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Fonds. Nieuwe vrienden ontvangen na betaling als welkomstgeschenk het boek ‘Sporen van Domela in Friesland’.

Kijk voor meer informatie op: www.ferdinanddomelanieuwenhuis.nl

GroenLinks wil directe vermindering gaswinning

De regering moet alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) uitvoeren, alle schade vergoeden en de gaskraan snel verder dichtdraaien naar 12 miljard kuub. Dat zegt Liesbeth van Tongeren nadat de OVV vandaag concludeerde dat haar aanbevelingen uit 2015 over gaswinning in Groningen niet zijn opgevolgd. Van Tongeren wil snel in debat met minister Kamp.
Lees verder

GroenLinks over herindeling Pekela, Stadskanaal, Veendam

28 februari is een bijzondere dag, waarop wij een keuze moeten maken of we vinden dat Pekela, samen met Veendam, zelfstandig moet blijven of dat het toch verstandiger is om ook met Stadskanaal te komen tot een nieuwe gemeente.
 
De ambtelijke samenwerking is de kinderziektes inmiddels ontgroeid en heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige ondersteunende dienst van onze gemeente. Doordat men net deze samenvoeging heeft meegemaakt, zijn wij als GroenLinks van mening dat verdere samenvoeging met ook Stadskanaal snel en goed doordacht uitgevoerd kan worden, omdat men gebruik kan maken van de recent opgedane ervaring. Wat werkt wel goed, maar ook zeker wat niet.

De gemeentebesturen hebben de inhaalslag niet gemaakt. Door de opschaling is er, indien ervoor wordt gekozen, meer ruimte om het bestuur kwalitatief te versterken door een kwalitatief beter ambtelijke organisatie.  Wij zijn van mening dat onze omgeving hier zeker van zal profiteren.
Tot en met de behandeling van de strategische agenda in 2015 waren wij van mening dat een zelfstandig Pekela nog een mogelijkheid was. Inmiddels zijn in onze provincie dusdanige keuzes gemaakt, waardoor wij het als GroenLinks niet meer verantwoord vinden om ons aan het proces te onttrekken. Hoogezand is voor Veendam niet meer in beeld als herindelingspartner, Oldambt en Vlagtwedde ook niet. Daarbij komt de grote overeenkomsten in de 3 beoogde samengaande gemeenten, waardoor wij nu onze verantwoording nemen om de keuze te maken vòòr herindeling. In het rapport van Berenschot wordt helder uiteengezet dat we als drie gemeenten in de Veenkoloniën dezelfde problemen kennen als het gaat om de economische ontwikkeling, werkgelegenheid, krimp, vergrijzing en ontgroening. De grote vraagstukken waar elk van onze gemeenten voor staan. Maar ook dat er kansen liggen om de economie te versterken, de werkgelegenheid te stimuleren en de leefbaarheid van de woonkernen en het voorzieningen niveau te behouden. De herindeling biedt daarvoor de beste voorwaarde om die kansen ook echt te benutten. Door zelfstandig te blijven zullen we niet als eenheid kunnen optreden, wat in de afgelopen jaren is gebleken. Dat is slecht voor de bevolking en de ontwikkeling van ons gebied.  Bovendien is het niet uitgesloten dat de provincie ons, mochten we een keuze maken om niet te gaan herindelen, dat uiteindelijk alsnog op gaat leggen  met alle frustraties van dien, of dat na enkele jaren toch een herindeling onvermijdelijk blijkt.
Laten we met zijn allen dan nu zelf zo verstandig zijn om elkaar als zelfstandige partners op te zoeken en per gemeente onze positieve krachten te delen. Waar we kunnen, leren we van elkaar en komen zo tot een mooie nieuwe gemeente met een evenwichtig aanbod van alles wat in onze omgeving nodig is.

Lees verder