Nieuws

Projectgroep Groen zoekt meedenkers en - doeners

De Stads-Groninger projectgroep 'Groen' van GroenLinks bestaat momenteel uit zo'n zo’n tien tot vijftien deelnemers. We houden ons bezig met uiteenlopende projecten van uiteenlopende lengte. Je kunt daarbij denken aan meer mens- winkel- of straatgerichte acties. Denk aan het tips geven aan winkels als het gaat om het gratis verstrekken van plastic zakjes, het open deurenbeleid en het koelen in supermarkten. Een ander voorbeeld is het bewust maken van de gevolgen van het verstenen van tuinen. Verder zijn we gek op het maken van Guerrillatuinen, het planten van tuinbonen, zonnebloemen en het aanleggen van bloemlinten. 

Natuurlijk bespreken we meer onderwerpen en voeren we meer acties uit dan alleen deze. Mocht je geïnteresseerd zijn in wat voor groen onderwerp dan ook, schroom dan niet om contact op te nemen met Martijn van der Glas: martijn.vanderglas@gmail.com of 06-17781588. Ook leden buiten de afdeling of sympathisanten van GroenLinks zijn van harte welkom! 

De provincie Groningen geeft premie voor zonnecollectieven

De provincie Groningen stelt € 200.000 beschikbaar voor mensen die samen met anderen zonne-energie wil produceren. Je kunt daarbij denken aan zonnepanelen op gymzalen of op braakliggende grond. De financiële bijdrage wordt postcoderoospremie genoemd. Bovendien geeft de provincie deskundig advies aan mensen die kansrijke voorstellen doen. De plannen moet uiterlijk in 2016 worden uitgevoerd en moeten uiteraard passen binnen de bestaande planologische kaders. Meer informatie vind je op de site van de provincie: http://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/_nieuws/to...

 

Meer over de Werkgroep Onderwijs

Deze onlangs opgerichte werkgroep wil aansluiten bij het landelijk debat over de toekomst van het onderwijs, onder meer gevoerd binnen de landelijke werkgroep onderwijs GLOW. De huidige problemen en discussies vragen om een doorlopende ontwikkeling van de GroenLinks visie. Wij willen hieraan bijdragen, en deze visie uitwerken voor de situatie in Groningen en de Groningse buitengebieden. Mogelijke onderwerpen van discussie zijn ideeën over herijking van het curriculum, de onvrede over het rendementsdenken in het (hoger) onderwijs, de noodzaak van stimuleren van creativiteit bij jonge kinderen, en de relatie tussen passend onderwijs en de arbeidsmarkt. 
Deze ontwikkelingen en discussies raken de stad Groningen allemaal. De stad Groningen is een verzamelplaats van allerlei onderwijsinstellingen: basisscholen, maar ook vele vormen van voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs op alle niveaus en een universiteit. De stad bedient met name op academisch niveau bijna het hele noorden. De stad bloeit niet in de laatste plaats door de vele onderwijsinstellingen en de studenten die zij herbergt.
Buiten de stad is sprake van een andere situatie. Het platteland van Noordoost Groningen heeft te maken met krimp; mensen trekken weg omdat er geen kansen zijn op werk en voorzieningen steeds verder worden afgebouwd. Ook de onderwijsvoorzieningen. Dorpsscholen verdwijnen en gaan op in zogenaamde kindvoorzieningen, die geen lokale maar een meer regionale functie hebben. Wat zijn de gevolgen van krimp voor het onderwijs? Hoe speelt het onderwijs hier op in en welke repercussies heeft dit voor de kinderen en het onderwijs dat zij krijgen aangeboden? Onderwijs gaat om het bieden van kansen aan kinderen om zich te ontwikkelen. Hoe kunnen we dat zeker stellen  in bijvoorbeeld  Noordoost Groningen, gegeven de ontwikkelingen? Dit zijn vragen waar de nieuwe werkgroep onderwijs zich over wil buigen.
Alle belangstellenden zijn welkom. Voel je je aangesproken door de taakopdracht van deze werkgroep? Dan kun je contact opnemen met Lydia Langerwerf: l.langerwerf@gmail.com

 

Zeg nee tegen TIPP

GroenLinks is een petitie begonnen tegen het vrijhandelsverdrag TIPP. Het verdrag tast onze democratie aan en zet milieubescherming, voedselveiligheid, sociale rechten en privacy op het spel. In Den Haag en in Brussel gaan we aan de slag om dat te voorkomen.

Je kunt hier je handtekening zetten.

Meer informatie vind je hier.