Nieuws

GroenLinks wil directe vermindering gaswinning

De regering moet alle aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) uitvoeren, alle schade vergoeden en de gaskraan snel verder dichtdraaien naar 12 miljard kuub. Dat zegt Liesbeth van Tongeren nadat de OVV vandaag concludeerde dat haar aanbevelingen uit 2015 over gaswinning in Groningen niet zijn opgevolgd. Van Tongeren wil snel in debat met minister Kamp.
Lees verder

GroenLinks over herindeling Pekela, Stadskanaal, Veendam

28 februari is een bijzondere dag, waarop wij een keuze moeten maken of we vinden dat Pekela, samen met Veendam, zelfstandig moet blijven of dat het toch verstandiger is om ook met Stadskanaal te komen tot een nieuwe gemeente.
 
De ambtelijke samenwerking is de kinderziektes inmiddels ontgroeid en heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige ondersteunende dienst van onze gemeente. Doordat men net deze samenvoeging heeft meegemaakt, zijn wij als GroenLinks van mening dat verdere samenvoeging met ook Stadskanaal snel en goed doordacht uitgevoerd kan worden, omdat men gebruik kan maken van de recent opgedane ervaring. Wat werkt wel goed, maar ook zeker wat niet.

De gemeentebesturen hebben de inhaalslag niet gemaakt. Door de opschaling is er, indien ervoor wordt gekozen, meer ruimte om het bestuur kwalitatief te versterken door een kwalitatief beter ambtelijke organisatie.  Wij zijn van mening dat onze omgeving hier zeker van zal profiteren.
Tot en met de behandeling van de strategische agenda in 2015 waren wij van mening dat een zelfstandig Pekela nog een mogelijkheid was. Inmiddels zijn in onze provincie dusdanige keuzes gemaakt, waardoor wij het als GroenLinks niet meer verantwoord vinden om ons aan het proces te onttrekken. Hoogezand is voor Veendam niet meer in beeld als herindelingspartner, Oldambt en Vlagtwedde ook niet. Daarbij komt de grote overeenkomsten in de 3 beoogde samengaande gemeenten, waardoor wij nu onze verantwoording nemen om de keuze te maken vòòr herindeling. In het rapport van Berenschot wordt helder uiteengezet dat we als drie gemeenten in de Veenkoloniën dezelfde problemen kennen als het gaat om de economische ontwikkeling, werkgelegenheid, krimp, vergrijzing en ontgroening. De grote vraagstukken waar elk van onze gemeenten voor staan. Maar ook dat er kansen liggen om de economie te versterken, de werkgelegenheid te stimuleren en de leefbaarheid van de woonkernen en het voorzieningen niveau te behouden. De herindeling biedt daarvoor de beste voorwaarde om die kansen ook echt te benutten. Door zelfstandig te blijven zullen we niet als eenheid kunnen optreden, wat in de afgelopen jaren is gebleken. Dat is slecht voor de bevolking en de ontwikkeling van ons gebied.  Bovendien is het niet uitgesloten dat de provincie ons, mochten we een keuze maken om niet te gaan herindelen, dat uiteindelijk alsnog op gaat leggen  met alle frustraties van dien, of dat na enkele jaren toch een herindeling onvermijdelijk blijkt.
Laten we met zijn allen dan nu zelf zo verstandig zijn om elkaar als zelfstandige partners op te zoeken en per gemeente onze positieve krachten te delen. Waar we kunnen, leren we van elkaar en komen zo tot een mooie nieuwe gemeente met een evenwichtig aanbod van alles wat in onze omgeving nodig is.

Lees verder

Ruim 4000 mensen in fakkeloptocht door Groningen als protest tegen gaswinning

Ruim 4000 mensen waren dinsdagavond 7 februari 2017 aanwezig bij de door de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie georganiseerde fakkeloptocht tegen de gaswinning. Met dit protest willen ze de lijsttrekkers, die woensdag 8 februari komen debatteren in Groningen, ervan doordringen dat het roer om moet. Ede Staals ''t het nog nooit zo donker west, of 't wer altied wel weer licht' werd met een aangepast couplet door Freek de Jonge en de mensen op de Vismarkt gezongen. Aanwezig waren ook vele politici, burgemeesters en Commissaris van de Koning René Paas. Hoe lang duurt het nog voor ook het kabinet begrijpt dat 24 miljoen kuub in de komende 5 jaar echt niet door kan gaan?

GroenLinks wil gaswinning fors omlaag

Volgend jaar moet de gaswinning in Groningen omlaag naar 18 miljard kuub en de komende kabinetsperiode moet de gaswinning verder omlaag naar 12 miljard kuub. Dat plan presenteert Jesse Klaver vandaag.
Klaver: “De afgelopen jaren zijn de mensen in Groningen oneerlijk behandeld. Ondanks de aanhoudende aardbevingen werd de gaskraan maar schoorvoetend teruggedraaid door het kabinet. Dat moet nu veranderen. Aardgas is een brandstof van het verleden en hoort niet meer thuis in een modern Nederland. Daarom wil GroenLinks zo snel mogelijk de gaskraan dichtdraaien naar het veilige niveau van 12 miljard kuub en inzetten op een exit-strategie voor aardgas.
In 2018 wil GroenLinks dat de gaskraan verder wordt teruggedraaid naar 18 miljard kuub. Dat is flink meer dan de 24 miljard kuub waar het kabinet momenteel aan vasthoudt. De 12 miljard kuub die tijdens de komende kabinetsperiode moet worden bereikt zorgt voor veel meer veiligheid voor de inwoners van Groningen.